Camioane BEDA

Informare GDPR

Stimati clienti,

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE, in calitate de operator, va detaliem in cele ce urmeaza cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

 

SC BEDA IMPEX SRL prin intermediul comercializarii de produse,  executarea lucrarilor de reparare a autovehiculelor si efectuare a inspectiei tehnice periodice, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal,

 

- numele detinatorului autovehiculului

- CNP

- seria si numarul actului de identitate

- nr telefon

- e-mail

- adresa

- numarul de identificare al vehiculului

- numarul de inmatriculare al vehiculului

 

destinate serviciului de facturare, emitere documente financiar-contabile, incheiere contracte de colaborare, cooperarea cu autoritatile si institutiile publice, emitere asigurari si transmiterii (in cazul emiterii ItP) catre REGIStRUL AUtO ROMAN conform RNtR1 ORD. 1678/20.11.2017.


 

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

 

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare, care se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

- dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;

- dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa postala b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, 010336 Bucuresti sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului individual de munca sau este permisa de lege.

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal NU sunt divulgate altor terte parti.

 

Perioada de pastrare

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescriptie aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data incetarii relatiei contractuale) sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

Va informam ca puteti oricand opta pentru stergerea datelor personale prin solicitare la sediul firmei sub forma letrica sau e-mail, insa notificarea nu are efect retroactiv.

BOSCH GATES MONROE VALEO ATE FEBI BREMBO FERODO contitech textar SACHS fag skf trw

Copyright © 2019 BEDAIMPEX SRL

Parteneri : Hotel Nova / Pensiunea Loteia